Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

 

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN Xà KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GIỚI TÍNH

Tôn giáo

TRÌNH ĐỘ

Đảng viên

Chức vụ

Nam

Nữ

Văn hoá

Chuyên môn

Lý luận

1

Nguyễn Thị Hằng

T. Sơn 2

 

1984

0

12/12

ĐH

TC

X

CT Hội

2

Lê Ngọc Lượng

T. Sơn

1972

 

0

12/12

0

SC

X

PCT Hội

3

Lê Ngọc Long

T. Sơn

1977

 

0

12/12

TC

 

 

UVBTV- CHT

4

Ngô Thị Lý

K. Trường

 

1974

   0

7/12

 

 

 

CHT

5

Nguyễn Văn Tùng

T. Sơn 2

1973

 

0

7/12

 

 

 

CHT

6

Hoàng Văn Lệ

L. Bình

1964

 

X

7/10

 

 

 

CHT

7

Nguyễn Đình Thụy

Thế Vinh

1968

 

0

7/12

 

 

 

CHT

8

Trịnh Văn Lạo

T. Sơn 2

1957

 

0

7/10

 

TC

x

Chủ nhiệm HTX

                                            (Nguồn Cung Cấp: Nguyễn Thị Hằng- CT Hội Nông Dân)

  

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC