Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213
PHẢN ÁNH NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC CỦA THỊ ỦY VỚI ĐẢNG ỦY XÃ TÙNG LÂM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG -AN NINH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

PHẢN ÁNH NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC CỦA THỊ ỦY VỚI ĐẢNG ỦY XÃ TÙNG LÂM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG -AN NINH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số:38-KH/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Nghi Sơn về việc kiểm tra công tác lãnh chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng – An ninh và hệ thống chính trị 7 tháng đầu năm 2021.

PHẢN ÁNH NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC CỦA THỊ ỦY VỚI ĐẢNG ỦY XÃ TÙNG LÂM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG -AN NINH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số:38-KH/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Nghi Sơn về việc kiểm tra công tác lãnh chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng – An ninh và hệ thống chính trị 7 tháng đầu năm 2021.

Đăng lúc 2 năm trước · 179 lượt xem

CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Sáng 31/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đăng lúc 2 năm trước · 9917 lượt xem

Phản ánh Đại hội Đảng bộ Xã Tùng Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phản ánh Đại hội Đảng bộ Xã Tùng Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc 3 năm trước · 432 lượt xem

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc 3 năm trước · 360 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC