Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Ngày 18/08/2021 10:04:49

Sáng 31/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Sáng 31/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

I- TỔNG BÍ THƯ

Hội nghị đã tín nhiệm bầu Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I- DANH SÁCH 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội;

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

III- BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và năm đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

IV- ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
144906117_265495198281786_7581048085530166656_n.jpg

145090219_265495224948450_9217595580032488621_n.jpg

(Nguồn tin và ảnh: Thông tấn xã Việt Nam)

CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Đăng lúc: 18/08/2021 10:04:49 (GMT+7)

Sáng 31/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Sáng 31/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

I- TỔNG BÍ THƯ

Hội nghị đã tín nhiệm bầu Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I- DANH SÁCH 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội;

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

III- BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và năm đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

IV- ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
144906117_265495198281786_7581048085530166656_n.jpg

145090219_265495224948450_9217595580032488621_n.jpg

(Nguồn tin và ảnh: Thông tấn xã Việt Nam)

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC