Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ XÃ TÙNG LÂM TRƯỚC VÀ SAU SÁP NHẬP THÔN NĂM 2018

 

I. HIỆN TRẠNG CÁC THÔN THUỘC XÃ TÙNG LÂM TRƯỚC KHI SÁP NHẬP THÔN.

Xã Tùng Lâm hiện có 07 thôn. Cụ thể: thôn Khoa Trường, thôn Trường Sơn 2, thôn Trường Sơn 1, thôn Trường Sơn 3, thôn Lương Điền, thôn Bình Lâm và thôn Thế Vinh.

1. Thôn Khoa Trường.

- Diện tích: 108,1 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 75,97 ha; Đất phi nông nghiệp 32,13 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 1.208 người; số hộ: 282 Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 06 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 118 m2;

- Khu thể thao thôn: không;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Mai Lâm; phía Tây giáp Trường Sơn 2; phía Nam giáp xã Tân trường; phía Bắc giáp xã Trúc Lâm.

2. Thôn Trường Sơn 2.

- Diện tích: 91,18 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 70,45 ha; Đất phi nông nghiệp 20,73 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 678 người; số hộ: 179 Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 05 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 114 m2;

- Khu thể thao thôn: không;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp Khoa Trường; phía Tây giáp các thôn Trường Sơn 1, Trường Sơn 3 và Thế Vinh; phía Nam giáp xã Tân trường; phía Bắc giáp xã Trúc Lâm.

3. Thôn Trường Sơn 3.

- Diện tích: 90,37 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 69,77 ha; Đất phi nông nghiệp 20,60 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 474 người; số hộ: 117 Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 06 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 125 m2;

- Khu thể thao thôn: không;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Trường Sơn 2 và xã Trúc Lâm; phía Tây giáp thôn Lương Điền; phía Nam giáp thôn Trường Sơn 1; phía Bắc giáp xã Trúc Lâm.

4. Thôn Trường Sơn 1.

- Diện tích: 52,41 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 34,19 ha; Đất phi nông nghiệp 18,22 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 558 người; số hộ: 143  Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 05 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 79 m2;

- Khu thể thao thôn: không;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Trường Sơn 2; phía Tây giáp xã Tân Trường; phía Nam giáp thôn Thế Vinh; phía Bắc giáp thôn Trường Sơn 3.

5. Thôn Lương Điền.

- Diện tích: 146,87 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 125,94 ha; Đất phi nông nghiệp 20,93 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 585 người; số hộ: 162 Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 05 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 114 m2;

- Khu thể thao thôn: có; diện tích 3983,4 m2;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp các thôn Trường Sơn 3 và Trường Sơn 1; phía Tây giáp thôn Bình Lâm; phía Nam giáp xã Tân trường; phía Bắc giáp xã phú lâm và xã Trúc Lâm.

6. Thôn Bình Lâm.

- Diện tích: 86,33 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 59,91 ha; Đất phi nông nghiệp 26,42 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 347 người; số hộ: 89 Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 06 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 70 m2;

- Khu thể thao thôn: có; diện tích 4910,8 m2;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Lương Điền; phía Tây giáp xã Phú Lâm và xã Tân Trường; phía Nam giáp xã Tân trường; phía Bắc giáp xã Phú Lâm.

7. Thôn Thế Vinh.

- Diện tích: 150,62 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 105,87 ha; Đất phi nông nghiệp 44,75 ha; Đất chưa sử dụng 0 ha;

- Dân số: 999 người; số hộ: 277 Hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 06 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 118 m2;

- Khu thể thao thôn: có; diện tích 6.470,8 m2;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Trường Sơn 2; phía Tây và phía Nam giáp xã Tân Trường; phía Bắc giáp thôn Trường Sơn 1.

 

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN MỚI.

 

1. Sáp nhập thôn Trường Sơn 2 (179 Hộ, 678 người, diện tích 91,18 ha) và một phần thôn Trường Sơn 3 (22 hộ, 87 người, diện tích 9,65 ha, đoạn từ nhà ông Nguyễn Tiến Hương đến trường Mầm Non Tùng Lâm về phía Đông) và một phần thôn Trường Sơn 1 (23 hộ, 98 người, diện tích 7,58 ha, Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Ngọc xuống đến nhà bà Lê Thị Bằng về hướng đông) để thành lập thôn mới, tên là thôn Trường Sơn 2.

- Thôn Trường Sơn 2 có 224 hộ, 863 người, diện tích 108,41 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Khoa Trường, phía Tây giáp thôn Trường Sơn mới, phía Nam giáp xã Tân Trường và thôn Thế Vinh, phía Bắc giáp xã Trúc Lâm.

2. Sáp nhập phần còn lại của thôn Trường Sơn 1 (120 hộ, 460 người, diện tích 44,83 ha) và phần còn lại của thôn Trường Sơn 3 (95 hộ, 387 người, diện tích 80,72 ha) để thành lập thôn mới, tên thôn gọi là thôn Trường Sơn.

- Thôn Trường Sơn có 215 hộ, 847 người, diện tích 125,55 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Trường Sơn 2 mới, phía Tây giáp thôn Lương Bình mới, phía Nam giáp thôn Thế Vinh, phía Bắc giáp xã Trúc Lâm.

3. Sáp nhập thôn Lương Điền (162 Hộ, 585 người, diện tích 146,87 ha) và thôn Bình Lâm (89 hộ, 347 người, diện tích 86,33 ha) để thành lập thôn mới, tên thôn gọi là thôn Lương Bình.

- Thôn Lương Bình có 251 hộ (Trong đó có 58 hộ và 247 nhân khẩu theo Đạo Công giáo), 932 người, diện tích 233,2 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Trường Sơn mới, phía Tây giáp xã Tân Trường và xã Phú Lâm, phía Nam giáp xã Tân Trường, phía Bắc giáp xã Phú Lâm.

Năm 2018 thực hiện Đề án “Sáp nhập Thôn” xã Tùng Lâm sáp nhập lại còn 5 thôn là:

- Thôn Khoa Trường,

- Thôn Trường Sơn 2 (Được sáp nhập một phần thôn Trường Sơn 1 cũ lại với thôn Trường Sơn 2).

- Thôn Trường Sơn (Được sáp nhập một phần thôn Trường Sơn 1 cũ lại với thôn Trường Sơn 3).

- Thôn Lương Bình (Được sáp nhập bởi 2 thôn Lương Điền và thôn Bình Lâm trước đây).

- Thôn Thế Vinh.    

(Nhà Văn hóa thôn sau khi sáp nhập thôn)

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC