Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ TÙNG LÂM

Ngày 12/08/2021 09:03:54

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ TÙNG LÂM


- Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 địa hình của xã Tùng Lâm thuộc xã Đồng Loan, tổng Tuần La, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia gồm có 3 làng là Làng Mậu Thông, làng Lương Mục, làng Lương Điền. Các Bản Tam Sơn, Đồng Lách thuộc làng Mậu Thông, xóm Đồng Kỳ thuộc làng Lương Điền, xóm Khoa Trường thuộc làng Lương Mục.

- Sau Cách mạng tháng Tám thành công, xã Tùng Lâm được thành lập. Năm 1947 thực hiện chủ trương xác nhập 54 xã nhỏ thành 17 xã lớn trên địa bàn huyện. Xã Tùng Lâm hợp nhất với xã Mai Lâm, Quế Lâm thành xã Trường Lâm. Tháng 9-1954 thực hiện chủ trương của cấp trên xã Trường Lâm tách thành 3 xã: Tùng Lâm, Mai Lâm, Trường Lâm. Địa bàn xã Tùng Lâm lúc này gồm 6 thôn: Khoa Trường, Lương Mục, Thế Vinh, Lương Điền, Tam Sơn, Đồng Lách. Năm 1965 các thôn Tam Sơn, Đồng Lách chuyển về xã Tân Trường, xã Tùng Lâm còn lại 4 thôn đó là: Khoa Trường, Lương Mục, Thế Vinh và Lương Điền. Năm 1967 thôn Khe Dứa tháp nhập vào xã Tùng Lâm. Đến năm 1972 lại chuyển về xã Phú Lâm. Cuối năm 1975 sau đại hội Đảng bộ xã Tùng Lâm lần thứ VIII, HTX Tùng Lâm được thành lập gồm 7 đội sản xuất: đội 1, đội 2, đội 3, đội 4, đội 5, đội 6, đội 7. Năm 1977 hơn 100 hộ dân chủ yếu ở các xã Bình Minh và một số địa phương khác đến Tùng Lâm xây dựng vùng kinh tế mới tại địa bàn làng Lương Điền thuộc đội sản xuất số 5. Năm 1981 thực hiện Chỉ Thị 100 của Ban Bí thư TW đảng về khoán sản phẩm đến nhóm người lao động. HTX Tùng Lâm chia thành 4 HTX:

+ Trường Sơn,

+ Lương Điền,

+ Thế Vinh,

+ Bình Lâm.

Năm 1990 xã Tùng Lâm được chia thành 5 thôn:

+ thôn Khoa Trường,

+ thôn Thế Vinh,

+ thôn Trường Sơn,

+ thôn Lương Điền

+ thôn Bình Lâm.

Năm 1997 thôn Trường Sơn chia thành 3 thôn: Trường Sơn 1, Trường Sơn 2, Trường Sơn 3.

Từ năm 1997 đến năm 2018 xã Tùng Lâm có 7 thôn:

Thôn Khoa Trường,

Thôn Thế Vinh,

Thôn Lương Điền,

Thôn Bình Lâm,

Thôn Trường Sơn 1,

Thôn Trường Sơn 2,

Thôn Trường Sơn 3.

Năm 2018 thực hiện Đề án “Sáp nhập Thôn” xã Tùng Lâm sáp nhập lại còn 5 thôn là:

Thôn Khoa Trường,

Thôn Trường Sơn 2 (Được sáp nhập một phần thôn Trường Sơn 1 cũ lại với thôn Trường Sơn 2).

Thôn Trường Sơn (Được sáp nhập một phần thôn Trường Sơn 1 cũ lại với thôn Trường Sơn 3).

Thôn Lương Bình (Được sáp nhập bởi 2 thôn Lương Điền và thôn Bình Lâm trước đây).

Thôn Thế Vinh.

Trãi qua quá trình hình thành và phát triển xã Tùng Lâm hiện nay đang từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để vươn mình với sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn.

(Nguồn từ Lịch sử Đảng bộ và Đề án Sáp nhập thôn

- Xuân Mùi sưu tầm và tổng hợp)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ TÙNG LÂM

Đăng lúc: 12/08/2021 09:03:54 (GMT+7)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ TÙNG LÂM


- Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 địa hình của xã Tùng Lâm thuộc xã Đồng Loan, tổng Tuần La, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia gồm có 3 làng là Làng Mậu Thông, làng Lương Mục, làng Lương Điền. Các Bản Tam Sơn, Đồng Lách thuộc làng Mậu Thông, xóm Đồng Kỳ thuộc làng Lương Điền, xóm Khoa Trường thuộc làng Lương Mục.

- Sau Cách mạng tháng Tám thành công, xã Tùng Lâm được thành lập. Năm 1947 thực hiện chủ trương xác nhập 54 xã nhỏ thành 17 xã lớn trên địa bàn huyện. Xã Tùng Lâm hợp nhất với xã Mai Lâm, Quế Lâm thành xã Trường Lâm. Tháng 9-1954 thực hiện chủ trương của cấp trên xã Trường Lâm tách thành 3 xã: Tùng Lâm, Mai Lâm, Trường Lâm. Địa bàn xã Tùng Lâm lúc này gồm 6 thôn: Khoa Trường, Lương Mục, Thế Vinh, Lương Điền, Tam Sơn, Đồng Lách. Năm 1965 các thôn Tam Sơn, Đồng Lách chuyển về xã Tân Trường, xã Tùng Lâm còn lại 4 thôn đó là: Khoa Trường, Lương Mục, Thế Vinh và Lương Điền. Năm 1967 thôn Khe Dứa tháp nhập vào xã Tùng Lâm. Đến năm 1972 lại chuyển về xã Phú Lâm. Cuối năm 1975 sau đại hội Đảng bộ xã Tùng Lâm lần thứ VIII, HTX Tùng Lâm được thành lập gồm 7 đội sản xuất: đội 1, đội 2, đội 3, đội 4, đội 5, đội 6, đội 7. Năm 1977 hơn 100 hộ dân chủ yếu ở các xã Bình Minh và một số địa phương khác đến Tùng Lâm xây dựng vùng kinh tế mới tại địa bàn làng Lương Điền thuộc đội sản xuất số 5. Năm 1981 thực hiện Chỉ Thị 100 của Ban Bí thư TW đảng về khoán sản phẩm đến nhóm người lao động. HTX Tùng Lâm chia thành 4 HTX:

+ Trường Sơn,

+ Lương Điền,

+ Thế Vinh,

+ Bình Lâm.

Năm 1990 xã Tùng Lâm được chia thành 5 thôn:

+ thôn Khoa Trường,

+ thôn Thế Vinh,

+ thôn Trường Sơn,

+ thôn Lương Điền

+ thôn Bình Lâm.

Năm 1997 thôn Trường Sơn chia thành 3 thôn: Trường Sơn 1, Trường Sơn 2, Trường Sơn 3.

Từ năm 1997 đến năm 2018 xã Tùng Lâm có 7 thôn:

Thôn Khoa Trường,

Thôn Thế Vinh,

Thôn Lương Điền,

Thôn Bình Lâm,

Thôn Trường Sơn 1,

Thôn Trường Sơn 2,

Thôn Trường Sơn 3.

Năm 2018 thực hiện Đề án “Sáp nhập Thôn” xã Tùng Lâm sáp nhập lại còn 5 thôn là:

Thôn Khoa Trường,

Thôn Trường Sơn 2 (Được sáp nhập một phần thôn Trường Sơn 1 cũ lại với thôn Trường Sơn 2).

Thôn Trường Sơn (Được sáp nhập một phần thôn Trường Sơn 1 cũ lại với thôn Trường Sơn 3).

Thôn Lương Bình (Được sáp nhập bởi 2 thôn Lương Điền và thôn Bình Lâm trước đây).

Thôn Thế Vinh.

Trãi qua quá trình hình thành và phát triển xã Tùng Lâm hiện nay đang từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để vươn mình với sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn.

(Nguồn từ Lịch sử Đảng bộ và Đề án Sáp nhập thôn

- Xuân Mùi sưu tầm và tổng hợp)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC