Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

tin phản ánh kỳ họp thứ 6 họi đồng nhân dân xã Tùng Lâm khóa XX

Ngày 07/06/2025 00:00:00

tin phản ánh kỳ họp thứ 6 họi đồng nhân dân xã Tùng Lâm khóa XX

Tin phản ánh kỳ họp thứ sáu HĐND xã Tùng Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/7/2023, tại hội trường UBND xã Tùng Lâm đã diễn ra kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia kỳ họp bà Lê Thị Hường – CT HLHPN thị xã, đại diện cho tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 9 về dự kỳ hợp và có mặt 24 đại biểu HĐND xã Tùng Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng đại diện thường vụ Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức, bán chuyên trách UBND xã và các ông bà Bí thư chi bộ trưởng thôn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã.

Kỳ họp triển khai đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của HĐND xã và trả lời ý kiến cử tri sau hội nghị tiếp xúc giữa các vị HĐND xã với cử tri tại các đơn vị bầu cử của mình. Buổi sáng, kỳ họp nghe báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 , báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XX, thông qua các tờ trình của UBND xã xem xét quyết định. Báo cáo của UBND xã về tình hình quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm, kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2023, BC của UBND xã về kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo của UB MTTQ xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HDND xã khóa XX và UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền gửi đến kỳ họp.

Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế và ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã chuẩn bị cho kỳ họp. Nghe đại diện tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị bầu cử số 9 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp theo kỳ họp nghe đại biểu HĐND xã và đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận có ý kiến kiến nghị về các lĩnh vực cử tri quan tâm như lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi, lĩnh vực tài nguyên môi trường và xây dựng, giao thông thủy lợi, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, đời sống giáo dục, y tế …nhiều ý kiến nhân dân quan tâm đến đất đai và đền bù.

Qua các ý kiến của đại biểu HĐND xã, Chủ tọa Kỳ họp đã tổng hợp ý kiến phân công cán bộ chuyên môn giải trình và trả lời chấn vấn những kiến nghị của cử tri, xem xét đấu mối giao nhiệm vụ cho các cơ quan có chức năng thẩm quyền xử lý và khắc phục hậu quả, chỉ đạo phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực trong khả năng điều kiện thực tế của địa phương, dần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế đa ngành nghề, hiệu quả cao trong thời gian tới. xử lý các hành vi vi phạm trên mọi lĩnh vực để nhân dân an tâm, ổn định phát triển kinh tế.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023. Mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp phát triển KT-XH, QP- AN 6 tháng cuối năm 2023.

Lê Hồng Tuấn- Công chức VH- XH

tin phản ánh kỳ họp thứ 6 họi đồng nhân dân xã Tùng Lâm khóa XX

Đăng lúc: 07/06/2025 00:00:00 (GMT+7)

tin phản ánh kỳ họp thứ 6 họi đồng nhân dân xã Tùng Lâm khóa XX

Tin phản ánh kỳ họp thứ sáu HĐND xã Tùng Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/7/2023, tại hội trường UBND xã Tùng Lâm đã diễn ra kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia kỳ họp bà Lê Thị Hường – CT HLHPN thị xã, đại diện cho tổ đại biểu hội đồng nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 9 về dự kỳ hợp và có mặt 24 đại biểu HĐND xã Tùng Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng đại diện thường vụ Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức, bán chuyên trách UBND xã và các ông bà Bí thư chi bộ trưởng thôn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã.

Kỳ họp triển khai đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của HĐND xã và trả lời ý kiến cử tri sau hội nghị tiếp xúc giữa các vị HĐND xã với cử tri tại các đơn vị bầu cử của mình. Buổi sáng, kỳ họp nghe báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 , báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XX, thông qua các tờ trình của UBND xã xem xét quyết định. Báo cáo của UBND xã về tình hình quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm, kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2023, BC của UBND xã về kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo của UB MTTQ xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HDND xã khóa XX và UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền gửi đến kỳ họp.

Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế và ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã chuẩn bị cho kỳ họp. Nghe đại diện tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị bầu cử số 9 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp theo kỳ họp nghe đại biểu HĐND xã và đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận có ý kiến kiến nghị về các lĩnh vực cử tri quan tâm như lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi, lĩnh vực tài nguyên môi trường và xây dựng, giao thông thủy lợi, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, đời sống giáo dục, y tế …nhiều ý kiến nhân dân quan tâm đến đất đai và đền bù.

Qua các ý kiến của đại biểu HĐND xã, Chủ tọa Kỳ họp đã tổng hợp ý kiến phân công cán bộ chuyên môn giải trình và trả lời chấn vấn những kiến nghị của cử tri, xem xét đấu mối giao nhiệm vụ cho các cơ quan có chức năng thẩm quyền xử lý và khắc phục hậu quả, chỉ đạo phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực trong khả năng điều kiện thực tế của địa phương, dần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế đa ngành nghề, hiệu quả cao trong thời gian tới. xử lý các hành vi vi phạm trên mọi lĩnh vực để nhân dân an tâm, ổn định phát triển kinh tế.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023. Mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp phát triển KT-XH, QP- AN 6 tháng cuối năm 2023.

Lê Hồng Tuấn- Công chức VH- XH

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC