Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

Nghiêm cấm cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe

Ngày 09/04/2024 11:09:47

Nghiêm cấm cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe

Nghiêm cấm cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế liên quan công tác khám sức khỏe, kết quả kiểm tra công tác cấp cứu nạn nhân TNGT và khám sức khỏe lái xe tại tỉnh , Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trực thuộc, cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức khám và cấp các loại giấy khám sức khỏe cho người dân đúng theo công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe.

Trường hợp đơn vị có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và phạm vi chuyên môn đã công bố thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30.12.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sở y tế phổ biến, quán triệt toàn bộ khoa, phòng, bộ phận và nhân viên y tế tuân thủ nghiêm quy trình khám, cấp các loại giấy khám sức khỏe; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cấp giấy khám sức khỏe không đúng quy định; nghiêm cấm hành vi cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe. Bên cạnh đó, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát quy định, tiêu chuẩn về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (nhân lực, thiết bị, cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ, liên thông dữ liệu kết quả…); chủ động điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình khám sức khỏe, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ đúng quy định. Lưu ý trước khi thực hiện khám sức khỏe lần đầu, cơ sở phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo Nghị định số 96/2023/NĐCP.

Sở Y tế cũng lưu ý trong công tác cấp cứu nạn nhân TNGT, tăng cường tổ chức hướng dẫn, tập huấn, nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện cho nhân viên y tế; bố trí trực cấp cứu 24/24 giờ, sắp xếp phương tiện cấp cứu đảm bảo đầy đủ, hiệu quả nhằm tăng cường năng lực phục vụ.

Trước đó, trong hướng dẫn cuối tháng 3.2024, Bộ Y tế nêu rõ việc khám, cấp giấy khám sức khỏe là quy trình, kỹ thuật chuyên môn thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, không phải là thủ tục hành chính…

Nghiêm cấm cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe

Đăng lúc: 09/04/2024 11:09:47 (GMT+7)

Nghiêm cấm cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe

Nghiêm cấm cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế liên quan công tác khám sức khỏe, kết quả kiểm tra công tác cấp cứu nạn nhân TNGT và khám sức khỏe lái xe tại tỉnh , Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trực thuộc, cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức khám và cấp các loại giấy khám sức khỏe cho người dân đúng theo công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe.

Trường hợp đơn vị có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và phạm vi chuyên môn đã công bố thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30.12.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sở y tế phổ biến, quán triệt toàn bộ khoa, phòng, bộ phận và nhân viên y tế tuân thủ nghiêm quy trình khám, cấp các loại giấy khám sức khỏe; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cấp giấy khám sức khỏe không đúng quy định; nghiêm cấm hành vi cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi, nhất là khám sức khỏe lái xe. Bên cạnh đó, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát quy định, tiêu chuẩn về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (nhân lực, thiết bị, cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ, liên thông dữ liệu kết quả…); chủ động điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình khám sức khỏe, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ đúng quy định. Lưu ý trước khi thực hiện khám sức khỏe lần đầu, cơ sở phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo Nghị định số 96/2023/NĐCP.

Sở Y tế cũng lưu ý trong công tác cấp cứu nạn nhân TNGT, tăng cường tổ chức hướng dẫn, tập huấn, nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện cho nhân viên y tế; bố trí trực cấp cứu 24/24 giờ, sắp xếp phương tiện cấp cứu đảm bảo đầy đủ, hiệu quả nhằm tăng cường năng lực phục vụ.

Trước đó, trong hướng dẫn cuối tháng 3.2024, Bộ Y tế nêu rõ việc khám, cấp giấy khám sức khỏe là quy trình, kỹ thuật chuyên môn thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, không phải là thủ tục hành chính…
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC