Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 03/06/2020 09:37:35

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ xã Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; tháng 7/2017 BTV Huyện ủy có Quyết định điều động và giới thiệu bầu bổ sung 01 đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tháng 02/2019 đ/c Bí thư Đảng ủy nghĩ hưu; tháng 04/2019 BCH Đảng bộ đã bầu Bí thư Đảng ủy mới; do sắp xếp công tác cán bộ địa phương, tháng 10/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, kiêm Văn phòng Đảng ủy và duy trì số lượng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã với 13 đồng chí.

Với phương châm hành động của Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và phát triển” Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Lâm đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu vươn lên bằng nội lực của địa phương và sự hỗ trợ của cấp trên đã thu được những thành quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng được phát huy. Bên cạnh những thuận lợi vẫn có những khó khăn thách thức đó là: Mặt trái của nền kinh tế thị trường, hậu quả do thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, sâu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi như: dịch tả lợn Châu Phi, dịch H5N6, dịch bệnh Covid - 19; công tác Quản lý xây dựng chưa được phối hợp xử lý hiệu quả, GPMB một số Dự án còn dở dang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện; sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành cấp Huyện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Lâm đã vượt qua khó khăn thách thức, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành quả đã đạt được. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn lực từ bên ngoài, tập trung phấn đấu vươn lên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Về Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và có bước phát triển; phong trào xây dựng Nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm tăng 12% vượt mục tiêu Đại hội XX đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, hiện nay lao động trong nông nghiệp là 1509/2561 chiếm 60%; lao động các ngành nghề khác 1007/2516 chiếm 40%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 38 triệu đồng/người/năm bằng 140,7 % kế hoạch (năm 2015 là 27 triệu đồng). Giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 49 tỷ 028 triệu đồng, trong đó nông, lâm nghiệp đạt 21 tỷ 902 triệu đồng tương đương 44,67%, ngư nghiệp 208,2 triệu đồng tương đương 0,43%, chăn nuôi 12 tỷ 210 triệu đồng tương đương 24,9%, dịch vụ thương mại xây dựng đạt 14 tỷ 707,8 triệu đồng tương đương 30%.

Về văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Các hoạt động VHVN, TDTT được duy trì và phát triển mạnh, thông tin tuyên truyền được coi trọng đầu tư và phát triển, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”

gắn với cuộc vận động “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì, thực hiện tốt nếp sống văn minh mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, hiện đã có 4/ 5 thôn đạt thôn văn hóa, năm 2017 xã đã tổ chức thành công lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục được phát triển, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chăm lo từ nhà trường đến các cộng đồng dân cư và dòng họ.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được coi trọng, Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân;

Việc thực hiện các chính sách, an sinh xã hội được chú trọng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cho các đối tượng chính sách được sự quan tâm của toàn xã hội.

Về Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn - xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng chương trình Quốc gia về Nông thôn mới.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Quân sự, Quốc phòng của địa phương trong thời kỳ mới.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương chú trọng và nêu cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Coi trọng Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ Công tác kiểm tra, giám sát. Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình, kịp thời phát hiện những lệch lạc,kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Tăng cường dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình nghiêm túc, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trong 5 năm qua Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đảng bộ xã Tùng Lâm đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết bằng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, gắn việc chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện với sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND xã; đổi mới tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri và tổng hợp phản ảnh tại các kỳ họp của HĐND. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND, các đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND xã đã nghị quyết thông qua. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND và các Đại biểu HĐND.

Đối với hoạt động của UBND chú trọng Công tác quản lý, điều hành của UBND xã được đổi mới cơ bản hướng vào triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tại địa phương. UBND đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết khắc phục khó khăn, ứng phó với những công việc đột xuất diễn ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống nhân dân, phòng chống khắc phục hậu quả của thời tiết, lũ lụt, phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm H5N6, dịch bệnh Covid

Công tác dân vận được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực hiệu quả. MTTQ và các Đoàn thể trong hệ thống chính trị đã chủ động tích cực đa dạng hoá các hình thức tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên. Thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, phản biện và thực hiện giám sát hoạt động của cấp uỷ, chính quyền và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức.

Bên cạnh những thành tích kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế yếu kém đó là: Kinh tế xã tuy phát triển nhưng chưa đồng đều, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền có lúc chưa tập trung quyết liệt, tính kỷ luật kỷ cương hành chính đôi khi chưa nghiêm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trãi qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Tùng Lâm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ trong qua trình tổ chức thực hiện Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là:

Một là: Nắm vững những quan điểm đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo và điều kiện cụ thể của xã nhà; đồng thời phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung giải quyết trong từng thời điểm cụ thể. Tạo điều kiện thuận lợi nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới.

Hai là: Tiếp tục phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Phải sâu sát cơ sở, quan tâm xây dựng cơ sở, đồng thời tổ chức tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Ba là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chăm lo xây dựng, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Coi trọng việc phát hiện, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng mức độ vi phạm của mọi cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được những thành tựu to lớn hơn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã trong 5 năm tới là rất lớn, với yêu cầu cao và rất nhiều khó khăn thử thách. Với truyền thống Quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với sự đoàn kết vượt khó vươn lên, được cấp trên quan tâm giúp đỡ. Với sự tin tưởng và mong đợi của nhân dân xã nhà, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý phát triển nhanh, mạnh, bền vững, không ngừng nâng cao vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với phương châm: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Phát triển”để xây dựng quê hương Tùng Lâm phát triển giàu đẹp, văn minh và là đơn vị đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tác giả: Phạm Xuân Mùi

Công chức Văn hóa – Xã hội

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: 03/06/2020 09:37:35 (GMT+7)

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã Tùng Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ xã Lâm làn thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; tháng 7/2017 BTV Huyện ủy có Quyết định điều động và giới thiệu bầu bổ sung 01 đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tháng 02/2019 đ/c Bí thư Đảng ủy nghĩ hưu; tháng 04/2019 BCH Đảng bộ đã bầu Bí thư Đảng ủy mới; do sắp xếp công tác cán bộ địa phương, tháng 10/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, kiêm Văn phòng Đảng ủy và duy trì số lượng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã với 13 đồng chí.

Với phương châm hành động của Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và phát triển” Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Lâm đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu vươn lên bằng nội lực của địa phương và sự hỗ trợ của cấp trên đã thu được những thành quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng được phát huy. Bên cạnh những thuận lợi vẫn có những khó khăn thách thức đó là: Mặt trái của nền kinh tế thị trường, hậu quả do thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, sâu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi như: dịch tả lợn Châu Phi, dịch H5N6, dịch bệnh Covid - 19; công tác Quản lý xây dựng chưa được phối hợp xử lý hiệu quả, GPMB một số Dự án còn dở dang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện; sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành cấp Huyện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Lâm đã vượt qua khó khăn thách thức, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành quả đã đạt được. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn lực từ bên ngoài, tập trung phấn đấu vươn lên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Về Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và có bước phát triển; phong trào xây dựng Nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm tăng 12% vượt mục tiêu Đại hội XX đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, hiện nay lao động trong nông nghiệp là 1509/2561 chiếm 60%; lao động các ngành nghề khác 1007/2516 chiếm 40%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 38 triệu đồng/người/năm bằng 140,7 % kế hoạch (năm 2015 là 27 triệu đồng). Giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 49 tỷ 028 triệu đồng, trong đó nông, lâm nghiệp đạt 21 tỷ 902 triệu đồng tương đương 44,67%, ngư nghiệp 208,2 triệu đồng tương đương 0,43%, chăn nuôi 12 tỷ 210 triệu đồng tương đương 24,9%, dịch vụ thương mại xây dựng đạt 14 tỷ 707,8 triệu đồng tương đương 30%.

Về văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Các hoạt động VHVN, TDTT được duy trì và phát triển mạnh, thông tin tuyên truyền được coi trọng đầu tư và phát triển, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”

gắn với cuộc vận động “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì, thực hiện tốt nếp sống văn minh mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, hiện đã có 4/ 5 thôn đạt thôn văn hóa, năm 2017 xã đã tổ chức thành công lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục được phát triển, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chăm lo từ nhà trường đến các cộng đồng dân cư và dòng họ.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được coi trọng, Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân;

Việc thực hiện các chính sách, an sinh xã hội được chú trọng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cho các đối tượng chính sách được sự quan tâm của toàn xã hội.

Về Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn - xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng chương trình Quốc gia về Nông thôn mới.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Quân sự, Quốc phòng của địa phương trong thời kỳ mới.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương chú trọng và nêu cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Coi trọng Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ Công tác kiểm tra, giám sát. Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình, kịp thời phát hiện những lệch lạc,kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Tăng cường dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình nghiêm túc, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trong 5 năm qua Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đảng bộ xã Tùng Lâm đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết bằng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, gắn việc chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện với sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND xã; đổi mới tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri và tổng hợp phản ảnh tại các kỳ họp của HĐND. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND, các đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND xã đã nghị quyết thông qua. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND và các Đại biểu HĐND.

Đối với hoạt động của UBND chú trọng Công tác quản lý, điều hành của UBND xã được đổi mới cơ bản hướng vào triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tại địa phương. UBND đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết khắc phục khó khăn, ứng phó với những công việc đột xuất diễn ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống nhân dân, phòng chống khắc phục hậu quả của thời tiết, lũ lụt, phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm H5N6, dịch bệnh Covid

Công tác dân vận được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực hiệu quả. MTTQ và các Đoàn thể trong hệ thống chính trị đã chủ động tích cực đa dạng hoá các hình thức tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên. Thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, phản biện và thực hiện giám sát hoạt động của cấp uỷ, chính quyền và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức.

Bên cạnh những thành tích kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế yếu kém đó là: Kinh tế xã tuy phát triển nhưng chưa đồng đều, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền có lúc chưa tập trung quyết liệt, tính kỷ luật kỷ cương hành chính đôi khi chưa nghiêm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trãi qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Tùng Lâm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ trong qua trình tổ chức thực hiện Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là:

Một là: Nắm vững những quan điểm đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo và điều kiện cụ thể của xã nhà; đồng thời phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung giải quyết trong từng thời điểm cụ thể. Tạo điều kiện thuận lợi nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới.

Hai là: Tiếp tục phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Phải sâu sát cơ sở, quan tâm xây dựng cơ sở, đồng thời tổ chức tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Ba là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chăm lo xây dựng, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Coi trọng việc phát hiện, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng mức độ vi phạm của mọi cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được những thành tựu to lớn hơn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã trong 5 năm tới là rất lớn, với yêu cầu cao và rất nhiều khó khăn thử thách. Với truyền thống Quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với sự đoàn kết vượt khó vươn lên, được cấp trên quan tâm giúp đỡ. Với sự tin tưởng và mong đợi của nhân dân xã nhà, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý phát triển nhanh, mạnh, bền vững, không ngừng nâng cao vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với phương châm: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Phát triển”để xây dựng quê hương Tùng Lâm phát triển giàu đẹp, văn minh và là đơn vị đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tác giả: Phạm Xuân Mùi

Công chức Văn hóa – Xã hội

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC