Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÙNG LÂM

Ngày 12/08/2021 16:09:28

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÙNG LÂM

I. Kết quả đạt được tính đến thời điểm tháng 6 năm 2021.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

-Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số:17-QĐ/ĐU ngày 19/10/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới và phân công các thành viên chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí chủ tịch UBND xã làm phó ban trực, đồng chí phó bí thư thường trực Đảng ủy làm phó ban, thành viên là các đồng chí phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, trưởng các đoàn thể và các đồng chí cán bộ công chức.

-UBND xã đã ban hành, triển khai kế hoạch số231/KH-UBND ngày21/10/2020về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021. Ban hành Quyết định số232/QĐ-UBND ngày21/10/2020về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM.

2. Công tác tuyên truyền, vận động.

-Ngay từ đầu năm BCĐ, BQL xây dựng NTM của xã tập trung tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu được mục đích, nội dung, bản chất tốt đẹp của trương trình xây dựng NTM để cùng nhau chung sức XDNTM. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, thường xuyên, phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động và lồng ghépthôngqua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các cuộc họp thôn, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh. Từ đó làm cho người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM là của nhân dân với phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất. Tiến hành bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kinh doanh. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương là kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hang, nhà nghỉ duy trì hoạt động tạo công ăn việc làm cho người lao động. Các ngành nghề khai thác như kinh doanh buôn bán hải sản các xưởng sửa chữa cơ khí máy móc duy trì có thu nhập ổn định.

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

-Thời gian vừa qua các công trình xây dựng để hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã đã và đang thi công đó là:

- Nền bê tông Công sở tổng dự toán là: 45,745 triệu

- Xây dựng nhà văn hóa Thôn Trường Sơn 2 và mua sắm trang thiết bị, tổng dự toán hơn 1,4 tỷ đồng.

- Xây dựng mới Trường Mầm non hai tầng, nhà bếp mới 1 tầng và sửa chữa khôn viên tổng dự toán hơn 7.3 tỷ đồng

- Cải tạo, sữa chữa một số hạng mục trường THCS Tùng Lâm tổng dự toán hơn 2,4 tỷ đồng.

- Xây dựng mới nhà hai tầng 6 phòng học và sửa chữa khuôn viên Trường Tiểu Học Tùng Lâm tổng dự toán hơn 6,5 tỷ đồng

- Cải tạo đường và hệ thống mương thoát nước dọc đường trục xã Cụ thể công việc là giải tỏa hành lang ATGT thi công đỗ nhựa hai tuyến đường trục của xã đó là đường từ Cầu Vằng vào Chợ Thông và tuyến từ Cầu Thế vinh qua đường ngang Nghi Sơn- Bãi Trành tổng mức đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng)

- Kiên cố hóa kênh mương tưới xã Tùng Lâm tổng dự toán hơn 1,1 tỷ đồng

5. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường.

-Về giáo dục và đào tạo: Mạng lưới trường lớp, quy mô các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

-Về Y tế: Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Mạng lưới y tế được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị và kiện toàn tổ chức, bộ máy, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

-Về văn hóa: Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa””ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao;

-Về an sinh xã hội: Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn thực hiện tốt, góp phần ổn định đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách và dân cư nông thôn trong điều kiện kinh tế còn khó khăn.Tỷ lệ hộ nghèohiện naylà2,5% . Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có bước chuyển khá tốt, tỷ lệ người làm việc trong độ tuổi lao động đạt93%.

-Về môi trường: Công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; tập huấn kiến thức về môi trường gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt100%; số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia78%. Môi trường trong khu dân cư tuy còn phức tạp nhưng từng bước đã nâng cao.

6. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự xã hộinông thôn.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền, điều hành và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở nông thôn; tình hình an ninh chính trị trên địa bànđược giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột biến, bất ngờ. Tệ nạn xã hội giảm, đời sống người dân được ổn định.

7. Kết quả huy độngcácnguồn lựcxây dựng NTM6 tháng đầu năm.

-Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn:là 821tỷ đồng trong đó vốn hộ trở của cấp trên 700 tỷ đồng còn lại là vốn ngân sách và nhân dân đóng góp.

8. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản theo phân cấp, UBND xã tiến hành tự cân đối nguồn vốn giai đoạn 2016-2021 bảo đảm theo cam kết về kế hoạch bố trí, đồng thời kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ mới trong xây dựng cơ bản.

Chủ động tự cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn để thực hiện các nội dung xây dựng NTM, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đưa vào kế hoạch bố trí giai đoạn 2021-2022 nhằm xử lý dứt điểm nợ đọng trong các năm trước.

9.Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về quy định các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày10/6/2021 xã Tùng Lâmđã đạt 14/19 tiêu chí trong đó:

-Các tiêu chí đã đạt gồm: Tiêu chí số 1( Quy hoạch); tiêu chí số 2 (giao thông); tiêu chí số 3(thủy lợi); tiêu chí số 4 (điện);); tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông); tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư); tiêu chí số 11( Hộ nghèo);tiêu chí số 12 (cơ cấu lao động); tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất);tiêu chí số 14 (giáo dục và đào tạo); tiêu chí số 15 (y tế);tiêu chí số 16 (văn hóa) đạt; tiêu chí số 18(Hệ thống chính trị và tiếp cận PL); tiêu chí số19 (ANTT) .

-Tiêu chí chưa đạtgồm 5 tiêu chí: Tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số.

II. Những hạn chếvà nguyên nhân

1. Hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàncònmột sốhạn chếđó là:

- Kết quả xây dựng chưa phát huy được nhiều thế mạnh, chưa huy động hết sức mạnh của quần chúng nhân dân.

- Công tác tuyên truyền, vận động chỉ dừng lại ở diện rộng, thiếu chiều sâu.

-Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới,kinh tế hộ vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực, với quy mô sản xuất nhỏ và sự liên kết, hợp tác với nhauở mức thấp,khả năng liên kết với thị trường hạn chế.

- Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều tuy có giảm nhưng rất dễ tái nghèo.

-Tình trạngsản xuất,chế biến xen lẫn trong các khu dâncư vàsử dụng hóa chấttrong chế biến, bảo quản sản phẩm vẫn còn phổ biến. Chất thải, nước thải sản xuất không qua xử lý sả ra môi trườnglàm ô nhiễm môi trườngảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhân dân.

- Việc huy động nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đầu tư của nhà nước còn quá thấp so với yêu cầu; vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp ít; việc huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng tuy có cố gắn song vẫn còn ít.

- Công tác chỉ đạo, điều phối trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý có lúc chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt.

2.Nguyên nhân.

2.1.Nguyên nhân khách quan.

- Về kinh tế-xã hội còn thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn chưa đạt yêu cầu, sản xuất nông nghiệp lệ thuộc vào thời tiết, giá cả bấp bênh nhất là các sản phẩm chủ lực của địa phương như: Cá, mực, mắm tôm, nước mắm...chưa có giải pháp đầu ra ổn định, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

- Các cơ chế chính sách của cấp trên thay đổi theo thời gian do đó tác động lớn đến việc xác định mục tiêu để phấn đấu.

2.2.Nguyên nhân chủ quan.

-Nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được nâng lên nhưng vẫn còn bất cập, việcdự báo xu hướngphát triểnnông nghiệp, nông thôncòn hạn chế.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền có lúc chưa đồng bộ; sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa thường xuyên liên tục.

- Một số cán bộ trong BCĐ trình độ nhận thức còn hạn chế, tính bao quát công việc chưa cao, thiếu quyết liệt trong hành động.

(Thực hiện Nội dung Xuân Mùi)

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÙNG LÂM

Đăng lúc: 12/08/2021 16:09:28 (GMT+7)

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÙNG LÂM

I. Kết quả đạt được tính đến thời điểm tháng 6 năm 2021.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

-Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số:17-QĐ/ĐU ngày 19/10/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới và phân công các thành viên chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí chủ tịch UBND xã làm phó ban trực, đồng chí phó bí thư thường trực Đảng ủy làm phó ban, thành viên là các đồng chí phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, trưởng các đoàn thể và các đồng chí cán bộ công chức.

-UBND xã đã ban hành, triển khai kế hoạch số231/KH-UBND ngày21/10/2020về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021. Ban hành Quyết định số232/QĐ-UBND ngày21/10/2020về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM.

2. Công tác tuyên truyền, vận động.

-Ngay từ đầu năm BCĐ, BQL xây dựng NTM của xã tập trung tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu được mục đích, nội dung, bản chất tốt đẹp của trương trình xây dựng NTM để cùng nhau chung sức XDNTM. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, thường xuyên, phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động và lồng ghépthôngqua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các cuộc họp thôn, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh. Từ đó làm cho người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM là của nhân dân với phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất. Tiến hành bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kinh doanh. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương là kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hang, nhà nghỉ duy trì hoạt động tạo công ăn việc làm cho người lao động. Các ngành nghề khai thác như kinh doanh buôn bán hải sản các xưởng sửa chữa cơ khí máy móc duy trì có thu nhập ổn định.

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

-Thời gian vừa qua các công trình xây dựng để hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã đã và đang thi công đó là:

- Nền bê tông Công sở tổng dự toán là: 45,745 triệu

- Xây dựng nhà văn hóa Thôn Trường Sơn 2 và mua sắm trang thiết bị, tổng dự toán hơn 1,4 tỷ đồng.

- Xây dựng mới Trường Mầm non hai tầng, nhà bếp mới 1 tầng và sửa chữa khôn viên tổng dự toán hơn 7.3 tỷ đồng

- Cải tạo, sữa chữa một số hạng mục trường THCS Tùng Lâm tổng dự toán hơn 2,4 tỷ đồng.

- Xây dựng mới nhà hai tầng 6 phòng học và sửa chữa khuôn viên Trường Tiểu Học Tùng Lâm tổng dự toán hơn 6,5 tỷ đồng

- Cải tạo đường và hệ thống mương thoát nước dọc đường trục xã Cụ thể công việc là giải tỏa hành lang ATGT thi công đỗ nhựa hai tuyến đường trục của xã đó là đường từ Cầu Vằng vào Chợ Thông và tuyến từ Cầu Thế vinh qua đường ngang Nghi Sơn- Bãi Trành tổng mức đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng)

- Kiên cố hóa kênh mương tưới xã Tùng Lâm tổng dự toán hơn 1,1 tỷ đồng

5. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường.

-Về giáo dục và đào tạo: Mạng lưới trường lớp, quy mô các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

-Về Y tế: Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Mạng lưới y tế được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị và kiện toàn tổ chức, bộ máy, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

-Về văn hóa: Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa””ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao;

-Về an sinh xã hội: Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn thực hiện tốt, góp phần ổn định đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách và dân cư nông thôn trong điều kiện kinh tế còn khó khăn.Tỷ lệ hộ nghèohiện naylà2,5% . Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có bước chuyển khá tốt, tỷ lệ người làm việc trong độ tuổi lao động đạt93%.

-Về môi trường: Công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; tập huấn kiến thức về môi trường gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt100%; số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia78%. Môi trường trong khu dân cư tuy còn phức tạp nhưng từng bước đã nâng cao.

6. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự xã hộinông thôn.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền, điều hành và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở nông thôn; tình hình an ninh chính trị trên địa bànđược giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột biến, bất ngờ. Tệ nạn xã hội giảm, đời sống người dân được ổn định.

7. Kết quả huy độngcácnguồn lựcxây dựng NTM6 tháng đầu năm.

-Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn:là 821tỷ đồng trong đó vốn hộ trở của cấp trên 700 tỷ đồng còn lại là vốn ngân sách và nhân dân đóng góp.

8. Nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản theo phân cấp, UBND xã tiến hành tự cân đối nguồn vốn giai đoạn 2016-2021 bảo đảm theo cam kết về kế hoạch bố trí, đồng thời kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ mới trong xây dựng cơ bản.

Chủ động tự cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn để thực hiện các nội dung xây dựng NTM, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đưa vào kế hoạch bố trí giai đoạn 2021-2022 nhằm xử lý dứt điểm nợ đọng trong các năm trước.

9.Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về quy định các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày10/6/2021 xã Tùng Lâmđã đạt 14/19 tiêu chí trong đó:

-Các tiêu chí đã đạt gồm: Tiêu chí số 1( Quy hoạch); tiêu chí số 2 (giao thông); tiêu chí số 3(thủy lợi); tiêu chí số 4 (điện);); tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông); tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư); tiêu chí số 11( Hộ nghèo);tiêu chí số 12 (cơ cấu lao động); tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất);tiêu chí số 14 (giáo dục và đào tạo); tiêu chí số 15 (y tế);tiêu chí số 16 (văn hóa) đạt; tiêu chí số 18(Hệ thống chính trị và tiếp cận PL); tiêu chí số19 (ANTT) .

-Tiêu chí chưa đạtgồm 5 tiêu chí: Tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số.

II. Những hạn chếvà nguyên nhân

1. Hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàncònmột sốhạn chếđó là:

- Kết quả xây dựng chưa phát huy được nhiều thế mạnh, chưa huy động hết sức mạnh của quần chúng nhân dân.

- Công tác tuyên truyền, vận động chỉ dừng lại ở diện rộng, thiếu chiều sâu.

-Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới,kinh tế hộ vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực, với quy mô sản xuất nhỏ và sự liên kết, hợp tác với nhauở mức thấp,khả năng liên kết với thị trường hạn chế.

- Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều tuy có giảm nhưng rất dễ tái nghèo.

-Tình trạngsản xuất,chế biến xen lẫn trong các khu dâncư vàsử dụng hóa chấttrong chế biến, bảo quản sản phẩm vẫn còn phổ biến. Chất thải, nước thải sản xuất không qua xử lý sả ra môi trườnglàm ô nhiễm môi trườngảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhân dân.

- Việc huy động nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đầu tư của nhà nước còn quá thấp so với yêu cầu; vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp ít; việc huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng tuy có cố gắn song vẫn còn ít.

- Công tác chỉ đạo, điều phối trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý có lúc chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt.

2.Nguyên nhân.

2.1.Nguyên nhân khách quan.

- Về kinh tế-xã hội còn thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn chưa đạt yêu cầu, sản xuất nông nghiệp lệ thuộc vào thời tiết, giá cả bấp bênh nhất là các sản phẩm chủ lực của địa phương như: Cá, mực, mắm tôm, nước mắm...chưa có giải pháp đầu ra ổn định, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

- Các cơ chế chính sách của cấp trên thay đổi theo thời gian do đó tác động lớn đến việc xác định mục tiêu để phấn đấu.

2.2.Nguyên nhân chủ quan.

-Nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được nâng lên nhưng vẫn còn bất cập, việcdự báo xu hướngphát triểnnông nghiệp, nông thôncòn hạn chế.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền có lúc chưa đồng bộ; sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa thường xuyên liên tục.

- Một số cán bộ trong BCĐ trình độ nhận thức còn hạn chế, tính bao quát công việc chưa cao, thiếu quyết liệt trong hành động.

(Thực hiện Nội dung Xuân Mùi)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC