Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46213

“Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”

Ngày 11/08/2021 10:25:18

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NGHI SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY XÃ TÙNG LÂM

*

Số - CV/ĐU Tùng Lâm, ngày 16 tháng 11 năm 2020

"Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới"

Kính gửi: - Thường trực UBND xã;

- Chi ủy chi bộ các thôn;

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Các đồng chí ĐUV cán bộ chỉ đạo vòng 2;

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả khá toàn diện, nhất là trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở như đường giao thông, kênh mương nội đồng, khuôn viên và các công trình phụ trợ nhà văn hóa thể thao thôn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, giải pháp và lộ trình xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ; còn xuất hiện không ít tư tưởng “trông chờ”, “ỷ lại”, cầu toàn, ngại khó. Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chi ủy chi bộ chưa thực sự vào cuộc, thiếu quyết liệt, nên kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu chi ủy các chi bộ, Thường trực UBND xã, UB MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí cán bộ chỉ đạo vòng 2 thực hiện nghiêm túc những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối với UBND xã:

- Triển khai sâu rộng chủ trương, hướng dẫn, công văn của cấp trên cho các đơn vị thực hiện chương trình hỗ trợ vật tư xi măng cho xây dựng nông thôn mới theo đúng tinh thần các quyết định, công văn, hướng dẫn của cấp trên để các đơn vị thôn chủ động thực hiện.

- Chỉ đạo các thôn lập kế hoạch và tổng hợp kế hoạch của các thôn, phê duyệt kế hoạch, có phương án cân đối hỗ trợ xi măng hợp lý để các thôn có điều kiện thực hiện đạt kết quả.

- Khảo sát thiết kế, lập dự toán, xây dựng định mức sử dụng vật tư xi măng cụ thể cho từng công trình ở từng đơn vị.

- Điều phối, cấp phát xi măng kịp thời theo kế hoạch được phê duyệt.

Chỉ đạo, kiểm tra trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức nghiệm thu, quyết toán công trình, thu hồi, điều chuyển vật tư xi măng chưa sử dụng hết (nếu có).

- Chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc hoặc các sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Đối với các chi ủy chi bộ:

- Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình ở đơn vị mình, trong đó yêu cầu làm rõ: Hạng mục công trình, khối lượng, dự kiến tổng vốn và phương án phân bổ huy động vốn đầu tư, số lượng xi măng yêu cầu hỗ trợ, thời gian thực hiện .v.v. trình UBND xã phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định. Đặc biệt quan tâm việc quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ, đảm bảo đúng định mức theo dự toán kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt, không để thất thoát, hư hỏng, lãng phí hay sử dụng không đúng mục đích.

- Đồng chí Bí thư chi bộ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Đảng ủy, UBND xã nếu để xẩy ra tình trạng tiêu cực, sai phạm trong quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ ở đơn vị mình.

3. Đối với UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh theo đúng Quy chế 217 và Quy định 218 của Bộ Chính trị ở mọi cấp, mọi ngành trong địa bàn xã.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nói chung, chương trình hỗ trợ vật tư xi măng cho xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân nắm rõ, thực hiện và tham gia giám sát có hiệu quả trong quá trình thực hiện.

4. Đối với các đồng chí cán bộ chỉ đạo vòng 2:

- Theo nhiệm vụ được phân công, tăng cường bám nắm tình hình địa phương mình phụ trách, chỉ đạo chi ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung công văn này.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng ủy, nếu để xẩy ra tiêu cực hoặc kết quả, hiệu quả đạt thấp trong thực hiện ở đơn vị mình phục trách.

- Kịp thời báo cáo phản ánh tình hình thực hiện ở đơn vị phụ trách về Ban Thường vụ để được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Đây là nội dung công tác hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt trong giai đọan hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các chi ủy chi bộ, cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này.

Nơi nhận: T/M ĐẢNG ỦY

- Như kính gửi; BÍ THƯ

- Lưu: VP Đảng ủy.

Nguyễn Văn Quang

“Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”

Đăng lúc: 11/08/2021 10:25:18 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NGHI SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY XÃ TÙNG LÂM

*

Số - CV/ĐU Tùng Lâm, ngày 16 tháng 11 năm 2020

"Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới"

Kính gửi: - Thường trực UBND xã;

- Chi ủy chi bộ các thôn;

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Các đồng chí ĐUV cán bộ chỉ đạo vòng 2;

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả khá toàn diện, nhất là trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở như đường giao thông, kênh mương nội đồng, khuôn viên và các công trình phụ trợ nhà văn hóa thể thao thôn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, giải pháp và lộ trình xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ; còn xuất hiện không ít tư tưởng “trông chờ”, “ỷ lại”, cầu toàn, ngại khó. Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chi ủy chi bộ chưa thực sự vào cuộc, thiếu quyết liệt, nên kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu chi ủy các chi bộ, Thường trực UBND xã, UB MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí cán bộ chỉ đạo vòng 2 thực hiện nghiêm túc những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối với UBND xã:

- Triển khai sâu rộng chủ trương, hướng dẫn, công văn của cấp trên cho các đơn vị thực hiện chương trình hỗ trợ vật tư xi măng cho xây dựng nông thôn mới theo đúng tinh thần các quyết định, công văn, hướng dẫn của cấp trên để các đơn vị thôn chủ động thực hiện.

- Chỉ đạo các thôn lập kế hoạch và tổng hợp kế hoạch của các thôn, phê duyệt kế hoạch, có phương án cân đối hỗ trợ xi măng hợp lý để các thôn có điều kiện thực hiện đạt kết quả.

- Khảo sát thiết kế, lập dự toán, xây dựng định mức sử dụng vật tư xi măng cụ thể cho từng công trình ở từng đơn vị.

- Điều phối, cấp phát xi măng kịp thời theo kế hoạch được phê duyệt.

Chỉ đạo, kiểm tra trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức nghiệm thu, quyết toán công trình, thu hồi, điều chuyển vật tư xi măng chưa sử dụng hết (nếu có).

- Chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc hoặc các sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Đối với các chi ủy chi bộ:

- Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình ở đơn vị mình, trong đó yêu cầu làm rõ: Hạng mục công trình, khối lượng, dự kiến tổng vốn và phương án phân bổ huy động vốn đầu tư, số lượng xi măng yêu cầu hỗ trợ, thời gian thực hiện .v.v. trình UBND xã phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định. Đặc biệt quan tâm việc quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ, đảm bảo đúng định mức theo dự toán kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt, không để thất thoát, hư hỏng, lãng phí hay sử dụng không đúng mục đích.

- Đồng chí Bí thư chi bộ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Đảng ủy, UBND xã nếu để xẩy ra tình trạng tiêu cực, sai phạm trong quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ ở đơn vị mình.

3. Đối với UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh theo đúng Quy chế 217 và Quy định 218 của Bộ Chính trị ở mọi cấp, mọi ngành trong địa bàn xã.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nói chung, chương trình hỗ trợ vật tư xi măng cho xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân nắm rõ, thực hiện và tham gia giám sát có hiệu quả trong quá trình thực hiện.

4. Đối với các đồng chí cán bộ chỉ đạo vòng 2:

- Theo nhiệm vụ được phân công, tăng cường bám nắm tình hình địa phương mình phụ trách, chỉ đạo chi ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung công văn này.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng ủy, nếu để xẩy ra tiêu cực hoặc kết quả, hiệu quả đạt thấp trong thực hiện ở đơn vị mình phục trách.

- Kịp thời báo cáo phản ánh tình hình thực hiện ở đơn vị phụ trách về Ban Thường vụ để được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Đây là nội dung công tác hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt trong giai đọan hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các chi ủy chi bộ, cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này.

Nơi nhận: T/M ĐẢNG ỦY

- Như kính gửi; BÍ THƯ

- Lưu: VP Đảng ủy.

Nguyễn Văn Quang

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC